عکسهایی از خوزستان - 3

 دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

خلیج فارس،پتروشیمی خلیج فارس

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

پارک ساحلی ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

دریاچه نمک در ماهشهر

خلیج فارس،پتروشیمی ماهشهر،پتروشیمی بندرامام،پتروشیمی خلیج فارس

کلمات کلیدی

عکسهایی از خوزستان ، خرمشهر،آبادان،ابادان،ماهشهر، ماه شهر، هندیجان ،خلیج فارس،پتروشیمی ماهشهر،پتروشیمی بندرامام،پتروشیمی خلیج فارس

 

/ 0 نظر / 68 بازدید