طرح درس دروس ابتدایی

 

طرح درس دروس ابتدایی


بر روی لینک ها یا متن های زیر کلیک کنید

 

طرح درس اجتماعی چهارم درس اشنایی با اب وهوا

طرح درس ریاضی چهارم درس رسم نیمساز

طرح درس هدیه اسمانی دوم درس بچه ها سلام

طرح درس پنجم درس اشنایی با ساختار برخی اندام های حسی


طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

 

طرح درس تمام دروس هدیه های اسمانی سوم دبستان

 

طرح درس ریاضی کلاس دوم درس تقارن

 

طرح درس بخورید و بیاشامید قران دوم دبستان

 

طرح درس قران پایه سوم درس اشنایی با ایات 35 تا 41 سوره ابراهیم

 

طرح درس علوم پنجم  اشنایی با تغییرات مواد

 

طرح درس علوم پنجم درس تجزیه کردن نور

 

طرح درس علوم پنجم درس اشنایی با تاریخ زمین 

 

 

طرح درس علوم پنجم درس اشنایی با چگونگی حرکت بدن

 

طرح درس علوم پنجم درس اشنایی با ساختار برخی اندام های حسی

 

طرح درس بسیار جالب تلفیقی سه پایه دوم- چهارم- پنجم دبستان

از دروس مطالعات وعلوم که علوم دوم( زندگی ما وگردش زمین)

مطالعات چهارم(جهت های جغرافیایی) مطالعات پنجم(حرکت های زمین)

 

 

طرح درس سالانه هدیه های اسمانی پایه سوم دبستان

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی سوم     

     طرح درس چند پایه چهارم و پنجم 

 

طرح درس علوم پنجم دبستان درس مواد تغییر میکنند   

    طرح درس علوم دوم درس نان و مراحل تهیه نان       

 

           طرح درس محیط دایره پایه پنجم دبستان                    

        طرح درس تربیت بدنی پایه دوم دبستان

 

طرح درس ریاضی ششم درس جدول تناسب         

            طرح درس کلی درس تربیت بدنی والیبال

 

 

طرح درس سالانه هنر چهارم

طرح درس مطالعات اجتماعی ششم درس کشاورزی در ایران

 

طرح درس علوم تجربی دوم دبستان درس سرگذشت دانه

 

 

چک لیست درس 5 فارسی خوانداری پایه پنجم

چک لیست ریاضی پنجم نوبت اول

چک لیست مطالعات  اجتماعی پایه چهارم از فصل دوم

مجموعه چند چک لیست از فارسی خوانداری پایه پنجم

چک لیست درس هنر (کار دستی - کار با گل) پایه پنجم

چک لیست از تمامی فصل های ریاضی پنجم


چک لیست قران پایه پنجم


چک لیست مطالعات اجتماعی پایه پنجم از فصل 5


چک لیست هدیه های اسمانی پایه پنجم از فصل 1تا


طرح درس ریاضی پنجم- درصد

طرح درس سالانه ریاضی چهارم

طرح درس ریاضی پنجم -کسر های مساوی

طرح درس علوم دوم -درون اشیانه ها

نمونه چک لیست مطالعات اجتماعی سوم

طرح درس ریاضی ششم -جدول تناسب

 

 

طرح درس مطالعات ششم -عوامل موثر در کشاورزی

طرح درس جغرافیا چهارم -نقشه چیست؟

طرح درس سالانه فارسی پنجم

طرح درس سالانه علوم چهارم

هدیه های اسمانی کلاس پنجم


 

طرح درس ادبیات

فارسی سوم

کل علوم سوم

هدیه اسمانی ششم

مراحل نوشتن طرح درس

علوم پیش دبستانی

هدیه های اسمانی چهارم


نمونه طرح درس علوم اول درس اهنربا با روش حل مساله

 

دانلود


طرح درس بخورید و بیاشامید پایه دوم دبستان از درس قران

 

دانلود

 

نمونه طرح درس بخوانیم پایه اول دبستان از درس لک لک

 

دانلود


نمونه چک لیست علوم درس اهنربا

 

دانلود

نمونه چک لیست ریاضی برای شناخت گوشه های اشکال هندسی

 

دانلود

نمونه طرح درس درس تربیت بدنی پایه چهارم دبستان وبصورت ورد میباشد

 

دانلود

نمونه طرح درس فارسی دوم درس زیارت

 

دانلود

نمونه طرح درس علوم پنجم دبستان از درس باکتری ها

 

دانلود فایل

طرح درس علوم چهارم درس7 اهنربا در زندگی همراه با تصاویر وچک لیست کامل برای معلمان عزیز

 

دانلود فایل


طرح درس ریاضی پنجم دبستان همراه با چک لیست از درس اعمال چهار عدد اصلی بر روی اعداد مخلوط وساده کردن ان

 

دانلود فایل

نمونه طرح درس از درس زنگ علوم ششم دبستان

 

دانلود فایل

نمونه طرح درس از درس ورزش ونیرو علوم تجربی ششم دبستان

 

دانلود فایل

نمونه طرح درس مفهوم ضرب اعداد پایه سوم دبستان

 

دانلود فایل

نمونه طرح درس علوم دوم دبستان درس از گذشته تا اینده و مراحل تهیه نان

 

دانلود فایل

/ 0 نظر / 903 بازدید