اشتباهاتم را دوست دارم

اشتباهاتم را دوست دارم

آنها همان تصمیماتی هستند که خودم گرفته ام

و نتیجه اش را هر چه باشد می پذیرم

اشتباهاتم را گردن کسی نمی اندازم

می پذیرم که انسانم و اشتباه میکنم

نه فرشته ام و نه شیطان!

و نه انسان کامل!

تا زنده ام برای انتخاب راه درست فرصت هست

وقتی زمین میخورم، بلند می شوم خودم را می تکانم و ادامه میدهم

اشتباهاتم را دوست دارم...

آنها حباب شیشه ای غرورم را می شکنند......

هر زمان به اشتباهاتم پی بردم... بزرگتر شده ام

اشتباهاتم را دوست دارم

آنها گران ترین تجربه هایم هستند ،

چراکه برایشان هزینه گزافی پرداخته ام

***

اشتباهاتم را گردن کسی نمی اندازم


/ 0 نظر / 54 بازدید