# فایلهای_آموزشی

2-دانلود اسلایدها و فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم

دانلود اسلایدهای آموزشی علوم پایه‌ی ششماسلایدهای علوم پایه‌ی ششم(2) 1- دانلود  ازمایش تعادل با چنگال   2- دانلود  عکس موجودات ذره بینی    3- دانلود  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید

1-دانلود اسلایدها و فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم

دانلود اسلایدهای آموزشی علوم پایه‌ی ششماسلایدهای علوم پایه‌ی ششمعلوم پایه‌ی ششمفیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم 1- دانلود آزمایش های تکمیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید