1- عکس

 

 امامزاده سید محمد یا سید محمود یا سید مهمید

"سید مهمید" امامزاده سید مهمید " امامزاده سید محمد"

" امامزاده سید محمود"

امامزاده «سید محمود(ع)» معروف به «سید محمید(ع) از نوادگان امام جواد (ع) و در ۱۵ کیلومتری بخش قلعه رئیسی در شهرستان کهگیلویه واقع شده است.

 امامزاده سید محمد یا سید محمود یا سید مهمید

"سید مهمید" امامزاده سید مهمید " امامزاده سید محمد"

" امامزاده سید محمود"

امامزاده سید محمد یا سید محمود یا سید مهمید 

در مسیر  امامزاده سید محمد یا سید محمود یا سید مهمید

 در مسیر  امامزاده سید محمد یا سید محمود یا سید مهمید

 رودخانه زهره

 پل زهره

 رودخانه زهره

  پل زهره

/ 0 نظر / 42 بازدید